Narzędzia badawcze

Geneva Emotional Music Scale została skonstruowana przez zespół Zentnera (Zentner i in, 2008) i służy do pomiaru emocji muzycznych. Polską adaptację GEMS przeprowadziliśmy w 2016 roku. W toku analiz uzyskaliśmy 30-itemowe narzędzie składające się z 10 czynników. Względem oryginalnej skali istotna różnica w polskim odpowiedniku polega na podziale skali Sadness na skalę Smutek Płaczliwość. Polska adaptacja ma dobre współczynniki rzetelności dla wszystkich skal – współczynniki zgodności wewnętrznej są powyżej 0,79.

Jeśli chcesz użyć skali GEMS-PL w swoich badaniach, zachęcamy do kontaktu:
maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl


Zentner, M. R., Grandjean, D., & Scherer, K. R. (2008). Emotions evoked by the sound of music: characterization, classification, and measurement. Emotion, 8(4), 494–521. http://doi.org/10.1037/1528-3542.8.4.494